Manager.LT Akademija logotipas

Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ verslo grupė organizuoja viešą apskritojo stalo diskusiją tema „Jaunimo verslumas Klaipėdos mieste“.

Diskusijos tikslas – aptarti jaunimo verslumo galimybes ir sąlygas Klaipėdos mieste, numatomas nacionalines ir regionines priemones bei kitas įgyvendinamas iniciatyvas jaunimo verslumui skatinti.

Diskusijoje dalyvaus Manager.LT vadovas, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacijos vadovas Aras Mileška.

Apskirto stalo diskusijoje kviečiami dalyvauti Klaipėdos miesto politikai, savivaldybės, verslo asocijuotų struktūrų, aukštųjų mokyklų atstovai. Kviečiame dalyvauti diskusijoje bei išsakyti savo nuomonę Klaipėdos verslui aktualiais klausimais.

Diskusijos data ir laikas: š.m. 2011 balandžio 14 diena, 10.00 val.
Diskusijos trukmė: 1 val. 30 min.
Diskusijos vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos salė (Liepų g. 11, Klaipėda).