Sėkmingų įmonių praktika rodo, kad siekdamos kelti darbuotojų veiklos efektyvumą, jos vis dažniau pasitelkia komandinį darbą ir plokščios organizacijos struktūrą. Organizacijos įžvelgia ir supranta, kad efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimu sukurtas sinergijos efektas leidžia organizacijai žinoti daugiau, nei reikalauja šiandieninė situacija, o veiklos laisvės ir atsakomybės suteikimas didina darbuotojų pasitenkinimą darbu ir geresnius jų veiklos, o tai reiškia, ir visos organizacijos, rezultatus.

„Komandinis darbas ir lyderystė” mokymų programa, kuri praktinių užduočių pagalba per gana trumpą laiką atskleidžia komandos formavimo procesų esmę, suteikia dalyviams galimybę per savo patyrimą pažinti savo potencialą dirbant komandoje.
Tai – įvairių komandinių užduočių atlikimas lauke su profesionalia grįžtamojo ryšio sesija.

Komandinis darbas ir lyderystė, Komandos formavimo žaidimai

Mokymo „Komandinis darbas ir lyderystė” planas:

Reikalavimai dalyviams:

Prasti tačiau tvirti drabužiai.

Nauda Jums:

Daugiau informacijos ir registracija:

Vilniuje – +370 5 2102326;
Klaipėdoje – +370 46 410300;
Mob. – +370 615 31080.
El. paštu – akademija@manager.lt


Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus DUK

  1. Mokymai “Komandinis darbas ir lyderystė” yra skirti visiems įmonės darbuotojams, ypač svarbu kai šiuose mokymuose dalyvauja kartu ir vadovai ir jų pavaldiniai.
  2. Vidiniai komandos stiprinimo, komandinio darbo ir komandos formavimo mokymai, kursai ir seminarai vedami visoje Lietuvoje, pagal įmonės pageidavimą. Tokie mokymai pritaikomi (adaptuojami) konkrečios organizacijos veiklos specifikai. Prieš mokymus, lektorius-konsultantas atlieka poreikių ir situacijos analizę įmonėje, o reikalui esant ir už jos ribų. Lektorius-konsultantas bendrauja su įmonės vadovais, darbuotojais kuriems bus vedami mokymai, o taip pat klientais, jei tai yra mokymų temos dalis.
  3. Vidinių mokymų vedimo laikas, vieta ir kaina derinama su kiekviena organizacija atskirai.
  4. Mokymai pritaikyti ir valstybės tarnautojams
  5. Šis mokymas priskiriamas prie team building komandos formavimo renginių.

Komandos formavimo ir komandinio darbo mokymai, kursai ir renginiai:VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI