Mokymų programa „Vadovo – lyderio komunikacija komandoje” skirta viduriniosios grandies vadovams (pvz., Team Leader ir pan.). Šie vadovai yra labai svarbi jungtis tarp darbuotojų ir aukštesniųjų vadovų bei labai svarbi organizacijos vidinės komunikacijos grandis, siekiant organizacijos užbrėžtų tikslų bei įgyvendinant įvairius pokyčius. Šie vadovai palaiko artimesnius ir glaudesnius tiek profesiniu, tiek emociniu požiūriu, ryšius su pavaldiniais. Dėl to vidinė komunikacija turi lemiamą poveikį darbuotojų motyvacijai, sutelktumui ir lojalumui.

Mokymasis per praktiką ir patyrimą

Vadovo – lyderio komunikacija komandoje

Mokymų „Vadovo – lyderio komunikacija komandoje” tikslas:

tobulinti lyderystės gebėjimus, darančius įtaką efektyviai komunikacijai komandoje, komandos narių motyvacijai, sutelktumui, lojalumui, tobulėjimui ir darbo rezultatams.

Mokymo metodika:

Mokymo turinys:

“Vadovo – lyderio komunikacija komandoje” programos vadovė ir lektorė:

Jolanata Mileškienė - Manager.LT Akademija vadovė

Jolanta Mileškienė.
Žmogiškųjų išteklių, suaugusiųjų švietimo (Andragogikos) ir vadybos specialistė, mokymų trenerė, suaugusiųjų mokymo programų sudarytoja.
Ekspertinės sritys: suaugusiųjų švietimas, pokyčių valdymas, profesionalus pardavimas, efektyvus klientų aptarnavimas, konfliktinių situacijų valdymas, klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, komandos formavimas ir stiprinimas, 360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovavimo kompetencijų vertinimas (sertifikuota specialistė).
Plačiau apie lektorę…

Daugiau informacijos ir registracija:

Vilniuje – +370 5 2102326;
Klaipėdoje – +370 46 410300;
Mob. – +370 615 31080.
El. paštu – akademija@manager.lt

Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus DUK

  1. Mokymai “Vadovo – lyderio komunikacija komandoje” yra skirti viduriniosios grandies vadovams, naujai paskirtiems vadovams, pradedantiems vadovo karjerą, tiems kurie siekia efektyvaus vadovavimo.
  2. Atviri viduriniosios grandies vadovų mokymai, kursai ir seminarai vyksta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
  3. Vidiniai viduriniosios grandies vadovų mokymai, kursai ir seminarai vedami visoje Lietuvoje, pagal pageidavimą. Tokie mokymai pritaikomi (adaptuojami) konkrečios organizacijos veiklos specifikai. Prieš mokymus, lektorius-konsultantas atlieka poreikių ir situacijos analizę įmonėje, o reikalui esant ir už jos ribų. Lektorius-konsultantas bendrauja su įmonės vadovais, darbuotojais kuriems bus vedami mokymai, o taip pat klientais, jei tai yra mokymų temos dalis.
  4. Vidinių mokymų vedimo laikas, vieta ir kaina derinama su kiekviena organizacija atskirai.
  5. Mokymai gali būti vedami individualiai vienam ar keliems asmenims. Individualių vidinės komunikacijos mokymų laikas ir kaina derinami atskirai.
  6. Mokymai “Vadovo – lyderio komunikacija komandoje” gali būti vedami nuotoliniu būdu.
  7. Mokymai pritaikyti ir valstybės tarnautojams

Lyderystės ir vadovavimo mokymai, tyrimai ir straipsniai:

Vadovų kompetencijų vertinimas - ataskaita

Ko turi mokytis vadovas lengva identifikuoti 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimo pagalba
Emocinė inteligencija ir sėkmė - emocinis intelektas

Emocinė inteligencija ir sėkmė – emocinio intelekto lavinimo mokymai

Gebėdami suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas, patiriame mažiau streso darbe, efektyviau bendraujame ir bendradarbiaujame tiek su savo kolegomis, tiek su klientais, užtikriname gerą klimatą kolektyve, mažėja konfliktinių situacijų…
Vidinė komunikacija - komunikacija komandoje kai vadovas - lyderis

Straipsnis: Vidinė komunikacija – būdas užsidirbti ar pririšti darbuotojus

Šiame straipsnyje kalbėsime apie vidinę komunikaciją besikeičiančios darbo rinkos sąlygomis. Visi žinome Maslowo piramidę, aiškinančią, kad žmonių poreikiai turi būti tenkinami nuo būtiniausių (maisto, pastogės) iki aukščiausio – saviraiškos.


VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI