Tęstiniai, 6 dalių (2024 m. rugsėjis – 2025 m. vasaris), mokymai vadovams bei įvairių grandžių vadovaujantiems darbuotojams, siekiantiems aukščiausio asmeninio efektyvumo, stiprinant lyderystės kompetencijas. Mokymai naujai paskirtiems vadovams suteiks lengvą startą, o turintiems patirties leis pakilti į aukštesnį vadovavimo lygį. Organizacijos kurios formuoja vadovų rezervą, mokymų dėka, tai padarys greičiau ir efektyviau.

Šiuose mokymuose lyderystę akcentuojame ir pritaikome kaip asmeninę kompetenciją savo sėkmei per geresnį savęs pažinimą, savo siekių identifikavimą, komunikacijos su kitais gerinimą, įtaką ir pan. Dėl to šie mokymai tinkami tiek turintiems komandą vadovams, tiek tiems, kurie siekia ją sėkmingai susiformuoti arba tiesiog siekia asmeninio efektyvumo.

Vadovavimo ir lyderystės mokymai vadovams – Manager.LT lyderystės akademija

Vadovavimo ir lyderystės mokymosi kryptis

Organizacijos, komandos bei asmeninių tikslų identifikavimas ir jų optimaliausias įgalinimas Jūsų, kaip vadovo, veikloje.

Vadovavimo ir lyderystės mokymų vadovams programos tikslas

Sukurti saugią terpę dalyvių sąmoningų įžvalgų kūrimui per praktinį patirtinį darbą vadovų (esamų ar būsimų) komandoje, dalinimąsi patirtimi, atvejų analizes, individualias koučingo sesijas bei konsultacijas ir pan. Pastiprinti save, atskleisti potencialą kokybiškai, kūrybiškai mąstyti, siekiant tapti natūraliu pozityvios, atsakingos ir entuziastingos, gerai motyvuotos bei sėkmingos komandos vadovu – lyderiu.

Vadovavimo ir lyderystės mokymų vadovams programos moduliai ir grafikas (mokinantis 1 kartą per mėn., po 8 akad. val.):

I. Vadovo – lyderio tikslai ir užduotys. 2024 m. rugsėjo 24 d.
II. Vadovo – lyderio tapatybė ir vaidmuo.
2024 m. spalio 22 d.
III. Lyderio komunikacija ir jos įtaka darbiniams santykiams.
2024 m. lapkričio 19 d.
IV. Komandos formavimas, narių sutelktumas ir bendradarbiavimas.
2024 m. gruodžio 17 d.
V. Delegavimas ir kontrolė.
2025 m. sausio 28 d.
VI. Veiklos gerinimas.
2025 m. vasario 25 d.

I. Vadovo – lyderio tikslai ir užduotys.

(mokymo trukmė – 8 val.)

Tikslas: identifikuoti asmeninius savo kaip vadovo-lyderio tikslus ir užduotis: tiek ilgalaikes, tiek šios programos metu. Pastiprinti bei įgalinti į sprendimus orientuotą elgseną.
Numatomos temos: vadovo-lyderio tikslai ir užduotys, priemonės, vizija, vertybiniai darbo principai, orientacija į sprendimus, dora lyderystė ir aukščiausias asmeninis efektyvumas.
Numatoma nauda: dalyviai aiškiau suvoks tikruosius vadovo – lyderio tikslus ir užduotis bei priemones, kurių pagalba jie gali efektyviai vadovauti; vadovai patys identifikuos ir individualizuos savo tikslus, užduotis, augimo kryptis, būdus.

II. Vadovo-lyderio tapatybė ir vaidmuo.

(mokymo trukmė – 8 val.)

Tikslas: identifikuoti savo ypatybes, kompetencijas ir jų įtaką vadovavimo efektyvumui, sąveikai su komanda; nusimatyti savo tobulinimosi gaires (siekiant nusimatytų tikslų).
Numatomos temos: vadovo sąveika su komanda; poveikio jėgos; lyderio autoritetas, autentiškumas, individualios stiprybės; vadovavimo stiliai ir jų taikymas unikaliose situacijose; vadovas kaip ugdytojas.
Numatoma nauda: dalyviai geriau pažins, pastiprins ir prisimins asmenines savo kaip profesionalo, lyderio savybes (per šių savybių refleksiją, orientuojantis į stiprybes); geriau suvoks savo vaidmenį komandoje ir kaip keistis, kai reikia; kaip įgyti autoritetą bei pasitikėjimą; meistriškai taikyti vadovavimo stilius.

III. Lyderio komunikacija ir jos įtaka darbiniams santykiams.

(mokymo trukmė – 8 val.)

Tikslas: stiprinti asmeninius ir tarpasmeninius dalykinio bendravimo gebėjimus su skirtingomis asmenybėmis, unikaliose bendravimo situacijose.
Numatomos temos: skirtingi žmonių bendravimo stiliai ir jų adaptacija; emocijos ir bendravimas; komunikacinės vadovų klišės; lygiaverčio, pasitikėjimu grįsto bendravimo kūrimas; klausymasis (girdėjimas); komunikacijos įtaka motyvacijai; sudėtingų bendravimo situacijų, gandų valdymas.
Numatoma nauda: dalyviai geriau pažins savo pačių ir kitų bendravimo stilius bei jų įtaką darbiniams santykiams, stiprins efektyvios komunikacijos žinias bei gebėjimus, kurie svarbūs kasdieniame vadovo-lyderio darbe bei tolimesniems tobulinimosi etapams.

IV. Komandos formavimas, narių sutelktumas ir bendradarbiavimas.

(mokymo trukmė – 8 val.)

Tikslas: identifikuoti ir įsivertinti savo komandos „sveikatą“ bei savo, kaip vadovo, vaidmenį komandoje; atrasti praktinių sprendimų, kaip padėti savo komandai dirbti kartu, efektyviai komunikuoti, bendradarbiauti ir augti.
Numatomos temos: efektyvios ir „sveikos“ komandos kriterijai – ką svarbu stebėti, analizuoti; įvairūs įrankiai ir būdai, padedantys diagnozuoti ir kryptingai vystyti komandas; atvejų analizės:  kaip jausti komandos pulsą; kaip sugebėti užbėgti už akių galimiems nesklandumams, nesutarimams; kaip skatinti visų komandos narių įsitraukimą ir dalyvavimą įvairiose situacijose; kaip peržiūrėti ir aptarti svarbiausius tikslus su komanda; senosios ir jaunosios kartos kolegų bendravimo, bendradarbiavimo skatinimas
Numatoma nauda: dalyviai geriau pažins savo komandą ir joje vykstančius procesus, savo vaidmenį komandoje; atras įžvalgų, kaip skatinti savo komandos narių sutelktumą, įsitraukimą, įsipareigojimą komandai, tarpusavio pasitikėjimą, dėmesį rezultatams.

V. Delegavimas ir kontrolė.

(mokymo trukmė – 8 val.)

Tikslas: įsigilinti į kontrolės funkcijos esmę, vaidmenį, persižiūrėti, įsivertinti ir susiplanuoti kontrolės bei užduočių delegavimo poreikius, įrankius, asmenines nuostatas.
Numatomos temos: kontrolės funkcijos esmė, vaidmuo; kontrolės iliuzija, kraštutinumai ir optimizacija (mažinimas); kontrolės būdai, priemonės; efektyvus užduočių delegavimas.
Numatoma nauda: dalyviai geriau suvoks kontrolės esmę, poveikį, jos įtaką darbiniams santykiams, veiklos efektyvumui ir rezultatams; persižiūrės savo veiksmus ir atras įžvalgų kontrolės priemonių efektyvesniam taikymui, darbuotojų įgalinimui, paskiriant jiems tinkamas užduotis.

VI. Veiklos gerinimas.

(mokymo trukmė – 8 val.)

Tikslas: identifikuoti ir įsivertinti savo, kaip vadovo bei komandos kolegų darbo efektyvumą, kylančius iššūkius bei atrasti praktinių sprendimų / nuostatų, padėsiančių tobulėti tiek pačiam, tiek kolegoms.
Numatomos temos: asmeninis vadovo tobulėjimas, priemonės ir būdai; darbuotojų ugdymas, atsakomybės ir savarankiškumo skatinimas; ugdymo pokalbiai, jų vedimas ir tęstinumo palaikymas; grįžtamasis ryšys; tinkami paskatinimo ir kritikos reiškimo būdai; asmeninis veiklos gerinimo veiksmų planas.
Numatoma nauda: tikimės programos pabaigoje iš naujo sutikti daugiau sąmoningumo ir praktinės išminties turinčius vadovus – lyderius, su aiškia savo veiklos vizija, konkrečiu asmeninio augimo planu: kaip asmens ir kaip lyderio, gebančio efektyviai ir sąmoningai įgalinti save bei savo komandą optimaliausiai pasiekti nusimatytus tikslus.

Vadovavimo ir lyderystės mokymų vadovams metodika

Numatoma 20% teorijos ir 80% praktikos. Labai tamprus, interaktyvus darbas su dalyviais, savižinos, patyriminės, interaktyvios praktinės užduotys; Fasilitavimas, diskusija, atvejų analizė, atviros erdvės ir kitos kūrybinės metodikos. Solo ir grupinė refleksija, įžvalgos ir asmeninės rekomendacijos. Asmeninis koučingas visiems pageidaujantiems dalyviams individualiai. Kompetencijų įsivertinimas prieš mokymus ir po jų, siekiant pamatyti progresą, asmeninio augimo žingsnių nusimatymas.

Dalyviams suteikiami pažymėjimai apie dalyvavimą tęstiniuose mokymuose.

Daugiau informacijos ir registracija:

Atvirų mokymų dalyvių skaičius: iki 12 asmenų dalyvių grupė.
Kursą sudaro 6 dienos po 8 akad. val. per mėnesį.

Užsiregistravusiems dalyviams pateiksime konkretų grafiką ir kitą reikalingą informaciją.

Mokymų kaina:

Mob. – +370 615 31080.
Vilniuje – +370 5 2102326;
Klaipėdoje – +370 46 410300;
Ep. paštu: akademija@manager.lt


Dalyvių atsiliepimai apie vadovavimo ir lyderystės mokymus

Suradau naujas galimybes, daugiau alternatyvų situacijose, kurios darbe kėlė diskomfortą, stagnaciją bei vedė į nebylius konfliktus tarp darbuotojų. Tai visų pirma apie pagarbą kitam bei kito priėmimą.
⭐⭐⭐⭐⭐

Tomas Vasiliauskas, Procesų tobulinimo vadovas.

Kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet tam, kad galėtume kokybiškai vadovauti kitiems, dirbti su kitais, visų pirma turime pradėti dirbti su savimi. Po koučingo sesijų pradėjau vadovautis posakiu: “būk tuo pokyčiu, kurį nori matyti Pasaulyje(M. Gandi)”. Kažkodėl po sesijų atsiranda ramybė, ryžtas, motyvacija, daugiau alternatyvų bei galimybių. Tad tik geriausi atsiliepimai: Giedrė puiki lektorė, gebanti suvaldyti grupę visiškai skirtingų (statusų, nuostatų, charakterių, įsitikinimų ir pan.) asmenų, sukurti teigiamą ir visiems priimtiną mikroklimatą bei savo “bagaže” turinti daugybę skirtingų koučingo “įrankių”, kuriuos kartais tenka panaudoti ne pagal planą, o pagal grupėje esančią situaciją. Tad tikra savo srities profesionalė. Rekomenduoju.
⭐⭐⭐⭐⭐

Ineta Vasiliauskienė, Marketingo projektų vadovė.

Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus DUK

  1. Mokymo kursas „Manager.LT lyderystės akademija“ yra skirtas visų grandžių vadovams: aukščiausio lygio vadovams, vidurinės grandies vadovams, žemiausios grandies vadovams, komandų lyderiams, taip pat tiems, kurie nori stiprinti savo lyderystės kompetencijas. Šie vadovų mokymai labai naudingi pradedantiems vadovams ir būsimiems vadovams, organizacijoms formuojančioms vadovų rezervą.
  2. Atviri vadovų mokymai, kursai ir seminarai vyksta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
  3. Vidiniai vadovų mokymai, kursai ir seminarai vedami visoje Lietuvoje, pagal pageidavimą. Tokie mokymai pritaikomi (adaptuojami) konkrečios organizacijos veiklos specifikai. Prieš mokymus, lektorius-konsultantas atlieka poreikių ir situacijos analizę įmonėje. Lektorius-konsultantas bendrauja su įmonės vadovais, darbuotojais, kuriems bus vedami mokymai, o taip pat klientais, jei tai yra mokymų temos dalis.
  4. Vidinių mokymų vadovams vedimo laikas, vieta ir kaina derinama su kiekviena organizacija atskirai.
  5. Vadovų lyderystės mokymai gali būti vedami nuotoliniu būdu.
  6. Mokymai gali būti pritaikyti ir valstybės tarnautojams.
  7. Vadovų rezervas – tai organizacijos darbuotojai, specialiai atrinkti ir parengti bet kada prireikus eiti vadovaujančias pareigas

Lyderystės ir vadovavimo mokymai, tyrimai ir straipsniai:

Gavau patvirtinimą, kad mano stiprioji pusė – LYDERYSTĖ - Manager.LT Lyderystės Akademija

Straipsnis: „Gavau patvirtinimą, kad mano stiprioji pusė – LYDERYSTĖ”

Šiuolaikiniam vadovui yra keliami aukšti ir nuolat kintantys reikalavimai išlaikyti profesionalumą, šiuolaikiškumą, lavinti sąmoningumą. Dažnas lyderio pozicijas užimantis žmogus nuolat turi gebėti inicijuoti, suvaldyti kylančius pokyčius ir stresines situacijas, efektyviai bendradarbiauti su didelėmis žmonių grupėmis.Vadovų kompetencijų vertinimas - ataskaita

Ko turi mokytis vadovas lengva identifikuoti 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimo pagalba


Emocinė inteligencija ir sėkmė - emocinis intelektas

Emocinė inteligencija ir sėkmė – emocinio intelekto lavinimo mokymai

Gebėdami suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas, patiriame mažiau streso darbe, efektyviau bendraujame ir bendradarbiaujame tiek su savo kolegomis, tiek su klientais, užtikriname gerą klimatą kolektyve, mažėja konfliktinių situacijų…

VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI