Apie ką šie mokymai ir kam skirti?

Išskirtinai patyrimu (angl. experiential learning) paremtas mokymų formatas, su profesionaliais mokymų treneriais aptariant patirtį ir kilusias įžvalgas bei jų perkėlimą į kasdienes darbines situacijas.

Šie mokymai skirti komandoms, siekiančioms sutelktumo, efektyvesnės tarpusavio komunikacijos, bendradarbiavimo, tarpusavio pagalbos ir paramos, stiprinant narių savivoką ir asmeninę atsakomybę už savo indėlį bendrų tikslų siekimo link, taip pat gilesnių įžvalgų, iniciatyvos ir atsakomybės keistis bei tobulėti.

Efektyvi komunikacija ir komandos sutelktumas

Mokymų metu akcentuojami šie esminiai komandinio darbo aspektai:

Mokymo poveikis komandai:

Mokymų metodika:

Mokymų įgyvendinimas ir numatomos temos

Programos įvadas: susipažinimas, dalyvių lūkesčių ir tikslų nustatymas bei unifikavimas.

  1. tema. Sutelktos, „sveikos“ komandos bruožai (pagal Patrick Lencioni). Praktinės dirbtuvės, įžvalgos ir refleksija.
  2. tema. Praktinės dirbtuvės “Kompasas” – kaip pažinti, bendrauti ir bendradarbiauti su skirtingų bendravimo stilių komandos nariais, kaip juos išgirsti, suprasti/priimti, susitarti bei daryti jiems pozityvią įtaką. Įžvalgos ir refleksija.
  3. tema. Atvirumas ir grįžtamasis ryšys veiklos tobulinimui. Kaip išsakyti bei priimti pagyrimus, kritiką bei vertinimus, siekiant veiklos tobulinimo.

Praktinės dirbtuvės: grįžtamojo ryšio sesija mažesnėse grupelėse. Refleksija ir įžvalgos.

Baigiamoji sesija ir apibendrinimas. Atsinaujinusios komandos efektyvios komunikacijos gairės optimaliausios ir sąmoningesnės bendros veiklos link. Komandos susitarimai ir jų laikymosi užtikrinimo būdai. Refleksija, programos reziumė ir dalyvių grįžtamasis ryšys. Pažymėjimų įteikimas.
Pastaba. llgesnės išvykstamosios programos atveju būtų atliekamos papildomos komandos sutektumo patyriminės užduotys bei refleksija.

Mokymų programą „Efektyvi komunikacija ir komandos sutelktumas“ parengė ir mokymus veda:

Giedrė Urmulevičiūtė Manager.LT Akademija lektorė, verslo konsultantė, koučerė

Manager.LT Akademija lektorė, verslo konsultantė
Giedrė Urmulevičiūtė
Patirtinio mokymo (Experiential Learning) trenerė ir praktikė, sertifikuota koučerė. Konferencijų „Login”, „Pardavimų formulė” pranešėja. Plačiau apie lektorę…

Ir

Jolanata Mileškienė - Manager.LT Akademija vadovė


Manager.LT Akademija vadovė, verslo konsultantė
Jolanta Mileškienė

Andragogė-praktikė, mokymų trenerė, sertifikuota CheckPoint 360° grįžtamojo ryšio konsultantė.
Ekspertinės sritys: suaugusiųjų švietimas, emocinis intelektas, pokyčių valdymas, profesionalus pardavimas, efektyvus klientų aptarnavimas. Plačiau apie lektorę…

Daugiau informacijos ir registracija:

Vilniuje – +370 5 2102326;
Klaipėdoje – +370 46 410300;
Mob. – +370 615 31080.
Ep. paštu: akademija@manager.lt

Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus DUK

  1. Mokymai „Efektyvi komunikacija ir komandos sutelktumas“ yra skirti organizacijų kolektyvams, siekiantiems sutelktumo, efektyvios tarpusavio komunikacijos, kokybiško bendradarbiavimo, norintiems stiprinti narių grupinę ir asmeninę atsakomybę.
  2. Vidiniai komandos stiprinimo, komandinio darbo ir komandos formavimo mokymai, kursai ir seminarai vedami visoje Lietuvoje, pagal įmonės pageidavimą. Tokie mokymai pritaikomi (adaptuojami) konkrečios organizacijos veiklos specifikai. Prieš mokymus, lektorius-konsultantas atlieka poreikių ir situacijos analizę įmonėje, o reikalui esant ir už jos ribų. Lektorius-konsultantas bendrauja su įmonės vadovais, darbuotojais kuriems bus vedami mokymai, o taip pat klientais, jei tai yra mokymų temos dalis.
  3. Vidinių mokymų vedimo laikas, vieta ir kaina derinama su kiekviena organizacija atskirai.
  4. Mokymai pritaikyti ir valstybės tarnautojams
  5. Vidinė komunikacija (angl. Internal communications)
  6. Šis mokymas priskiriamas prie team building komandos formavimo renginių.

Lyderystės ir vadovavimo mokymai, tyrimai ir straipsniai:

Vadovų kompetencijų vertinimas - ataskaita

Ko turi mokytis vadovas lengva identifikuoti 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimo pagalba
Emocinė inteligencija ir sėkmė - emocinis intelektas

Emocinė inteligencija ir sėkmė – emocinio intelekto lavinimo mokymai

Gebėdami suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas, patiriame mažiau streso darbe, efektyviau bendraujame ir bendradarbiaujame tiek su savo kolegomis, tiek su klientais, užtikriname gerą klimatą kolektyve, mažėja konfliktinių situacijų…
VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI