Vadovo statusas įpareigoja ir vyrą, ir moterį būti reikliam, nepriklausomam, dominuojančiam. Tačiau vyras vadovas ir moteris vadovė kilus konfliktui elgiasi visiškai skirtingai.

Kad ir koks puikus būtų komandinis darbas ir nekonfliktiškas kolektyvas, vis tiek dirbant retkarčiais kyla konfliktinės situacijos. Daugumos ginčų ir konfliktų tikrosios priežastys slypi nesutariančiųjų charakteriuose.

Darbo su vadovais ypatumai

Tas pat pasakytina ir apie vadovo ir pavaldinio konfliktus. Jūs ir jūsų vadovas galite būti skirtingų lyčių ir amžiaus, jūsų charakteriai, temperamentai ir įpročiai gali būti nevienodi, interesai, įsitikinimai ir požiūriai į vertybes gali nesutapti, tačiau kovoti su „nepatogiais” vadovo būdo bruožais – beprasmiška. Ne jūsų jėgoms pakeisti ar perauklėti kitą žmogų, tačiau galite pasistengti suprasti jį, priimti tokį, koks jis yra, ir išmokti su juo bendradarbiauti.

Moteris vadovė

Moteris vadovė dažnai labai jautriai ir skausmingai reaguoja į konfliktus su pavaldiniais. Atviro konflikto metu ji gali pasielgti nenuspėjamai, nes ją tuo metu valdo emocijos, kurios persiduoda ir pavaldiniams. Todėl kivirčo įkarštyje vadovė gali priminti jums visas ankstesnes klaidas, apkaltinti jus net dėl savo nesėkmių: „Tai dėl tavo nekompetentingumo ir kvailumo taip išėjo!”

Dar ilgai po susikirtimo su pavaldiniu vadovė jaudinsis, kad nesugebėjo susitvardyti, analizuos jūsų žodžius apie save. Jos blogą nuotaiką pajus ir aplinkiniai. Žinoma, jūs irgi jausitės bjauriai. Kyla klausimas: ar viso šito jums reikia? Turėtumėte išmokti vengti konfliktų, laiku pastebėti kylantį nesutarimą ir užbėgti jam už akių.

Situacijos ir rekomendacijos

Vadovė linkusi elgtis su pavaldiniais motiniškai, ypač jos mėgsta globoti jaunutes sekretores. Bendravimas su jomis pagrįstas principu „Aš – suaugusi, tu – vaikas. Aš geriau žinau, kaip ir ką reikia daryti”. Tokios nuostatos priežastis iš dalies gali būti ir jūsų elgesys.

Kaip dažnai dėl vadovės pamokymų jūs įsižeisdavote, susierzindavote ir karščiuodavotės, norėdama apginti savo savarankiškumą ir kompetenciją? Panašių (tipiškai vaikiškų) emocijų rodymas tik įtikins vadovę, kad esate nesubrendusi.

Įsiklausykite, kas jums sakoma, nekreipdama dėmesio į tai, kaip vadovė pareiškia pastabas ir pageidavimus. Į juos reaguokite ramiai, dalykiškai – juk įgyjate neįkainojamą profesinę patirtį. Stenkitės su vadove bendrauti kaip lygi su lygia, nesižemindama ir nepataikaudama, jūs – partnerės ir kolegės, profesionalės, užsiimančios bendru reikalu.

„Taip ir žinojau, kad viską padarysi atvirkščiai!”, „Įdomu, ko tavęs mokė?” „Pažiūrėsim, kaip tau seksis šį kartą…” Kandžios vadovės pašaipėlės skaudžiai žeidžia savimeilę, dėl jų genda nuotaika ir dingsta noras dirbti.

Nesiteisinkite ir neatsiprašinėkite – paskutinis žodis vis tiek bus vadovės. Pripažinkite savo trūkumus: „Suprantu jūsų susirūpinimą. Aš tikrai suklydau. Tai gera pamoka ateičiai”. Profesionalumo siekimas – tai ilgas kelias. Praeis metai, ir jūs tikriausiai su dėkingumu prisiminsite savo pirmąją vadovę, tokią reiklią ir griežtą.

Nurodymas įvykdytas nepriekaištingai, o vadovė nesidžiaugia? Nepasitenkinimas be priežasties, noras viską perdaryti, nepateikiant konkrečių nurodymų – tai jau vidinio žmogaus pasaulio nesėkmės liudijimas.

Jei vadovė susikrimtusi, kimba be priežasties ir apskritai elgiasi „kažkaip ne taip”, nemanykite, kad dėl visko kalta jūs. Bloga nuotaika ir susierzinimas gali būti šeimyninių nesutarimų ir konfliktų priežastis. Kad savo pyktį išlieti ant pavaldinių negerai, suprantama jau po emocinio protrūkio. Jums telieka nuoširdžiai mintyse pagailėti vadovės, ir nuoskauda praeis.

Jus erzina nenuoseklūs vadovės nurodymai: šiandien ji sako vieną, o rytoj – jau kitą? Užtat jūs turite galimybę treniruoti savo mąstymo lankstumą, o tai labai vertinga savybė.

Jūs – jauna specialistė, jūsų patirtis – nedidelė? Nelaukite, kol vadovė pasiūlys jums papildomą profesinį mokymą.

Priimdama jus į darbą sekretore, vadovė puikiai suprato, kad kai kuriuos praktinius įgūdžius jūs įgysite darbo metu.

Būkite atvira mokymams, iš kiekvienos darbinės situacijos pasisemkite sau naudos. Dažniau tarkitės su vadove, pasakokite jai apie atliekamus darbus: „Aš planuoju tai atlikti taip… Gal man kažką pakeisti, papildyti?” Bus daug blogiau, jei po to jums bus priekaištaujama dėl nesugebėjimo dirbti. Noras daugiau žinoti ir išmokti leis išsikovoti autoritetą naujame kolektyve, o profesinio tobulėjimo siekimas – gauti geriau apmokamą ir perspektyvesnį darbą ateityje.

Moteris, padariusi karjerą vyriškame pasaulyje, dažnai reikalauja iš savo pavaldinių visiško atsidavimo darbui. Būtinybė neatvykti į darbą gavus nedarbingumo pažymėjimą vaikui prižiūrėti darbuotojai gali tapti didžiule problema.

Vadovės atsisakymas išleisti iš darbo jus dėl rimtos ir pateisinamos priežasties gali būti padiktuotas elementaraus pavydo, kad esate gera mama ir žmona, noro kompensuoti savą nesutvarkytą gyvenimą. Šie motyvai dažnai slepiami, prisidengiant dideliu darbo krūviu.

Leiskite vadovei suprasti, kad neturite teisės aukoti šeimos gerovės. Darbas ir asmeninis gyvenimas – skirtingi dalykai, spėsite viską atlikti grįžusi. Kai šeimai trūksta moteriško dėmesio ir rūpesčio, netektys gali būti daug skaudesnės. Todėl, jei jūsų nesupranta ir rasti kompromiso nepasiseka, spręskite pati, kas jums svarbiau.

Jei konflikto su vadove neįmanoma išvengti:

Vyras vadovas

„Mano verslas puikiai organizuotas. Viskas ėjo kaip sviestu patepta, visi buvo patenkinti, ir štai tau…” Taip arba panašiai galvoja vadovas vyras, tapęs konflikto dalyviu.

Paprastai atviri nesutarimai vadovą išmuša iš vėžių, jis pasimeta ir nežino, kaip elgtis. Greičiausiai vadovas laikys jus apmaudžių nesusipratimų kaltininke ir konfliktą užgesins konkrečiu, trumpu nurodymu, kuris nutrauks bet kokias diskusijas, nesidomėdamas jūsų jausmais ir interesais: „Dirbkite savo darbą!”

Jūsų uždavinys – neleisti kilti vaidams. Nelaikykite savyje pykčio, nekaupkite susierzinimo, kiekvieną iškilusią problemą spręskite „čia ir dabar”. Vyras visada yra susitelkęs ties užduotimis, jis tvirtai jaučiasi dalykinių derybų metu.

Vyras vadovas linkęs žvelgti į moterį pavaldinę vadovaudamasi stereotipu, kurio esmę nusakė dar Platonas: „Pagal prigimtį ir moteris, ir vyras gali užsiimti visomis veiklomis, tačiau moteris yra bejėgiškesnė nei vyras”. Tai taikytina jaunoms, nepatyrusioms darbuotojoms, kuriose jis mato „jaunatvišką grožį”, „biuro papuošalą”, bet anaiptol ne specialistę. Tokiu atveju vadovo elgesys gali būti įvairus: nuo nemalonių pašaipėlių ir pastabų iki atviro familiarumo. Daugelis merginų pasimeta ir nežino, kaip reaguoti.

Svarbiausia – nepataikauti, nebūti vergiškai paklusniai, nepasiduoti kylančiam baimės jausmui, o juo labiau – netoleruoti nekuklių vadovo užuominų. Kartais vadovas gali neteisingai suprasti net neutralius jūsų žvilgsnius ir gestus. Patekusi į tokią situaciją, turite labai konkrečiai išsiaiškinti, ką privalote atlikti pagal pareigas, ir leisti suprasti vadovui, kad tik tai ir vykdysite. Jeigu jūsų atkakliai „nesupranta”, visada galite pasirinkti: pasilikti laikina, linkusio dažnai įsimylėti vadovo numylėtine ar pasiieškoti rimto ir stabilaus darbo kitame kolektyve.

Situacijos ir rekomendacijos

„Mano vadovas turi daugybę trūkumų! Vien jo siaubingi įpročiai ko verti! Ir mūsų charakteriai visai nesuderinami!..” Tokius ir panašius sekretorių pasisakymus galima išgirsti gana dažnai.

Be abejo, nemalonūs ir pavojingi įpročiai, iššaukiantis elgesys ir atviras vadovo chamiškumas gali išvesti iš kantrybės ir pačią kantriausią pavaldinę. Todėl jei jūs nebegalite ir nebenorite būti savo vadovo despotiško elgesio įkaite, o įtempta darbo atmosfera biure gresia jūsų sveikatai, vertėtų kuo skubiau keisti darbą.

Tačiau dažniausiai tokios ir panašios kategoriškos mintys kyla tik pykčio ar susierzinimo protrūkio metu. Pamąstykite, ar tikrai jūsų vadovas toks nepakenčiamas. Ko gero, anksčiau, iki konflikto, jis jums atrodė malonus žmogus. Kodėl gi dabar pastebite tik jo trūkumus? Priežastis tikriausiai ta, kad kito žmogaus suvokimas ir vertinimas priklauso nuo mūsų požiūrio į jį. Pavyzdžiui, neigiamas mums patinkančio žmogaus savybes stengiamės sušvelninti. Apie jo blogą išsiauklėjimą pasakysime: „Kai kada gali nutrūkti – jo darbas įtemptas”, apie pomėgį alkoholiui: „Mėgsta kai kada atsipalaiduoti”. Mums nemalonų žmogų tuoj pat apšauksime chamu ir alkoholiku.

Stebėtina, tačiau dažnai tokia konflikto dalyvių požiūrių kaita būna abipusė: kiekvienas visas dorybes priskiria sau, o ydas ir trūkumus – priešininkams. Vadovai įsitikinę, kad kaip tik jie yra susitaikymo iniciatoriai, „siūlo”, „praneša”, „rekomenduoja”, o jų pavaldiniai „reikalauja” ir „viską neigia”. Konfliktui užgesus tokie nepagrįsti vienas kito vertinimai dažnai išgaruoja neįtikėtinai greitai, santykiai atsinaujina ir net pagerėja.

Jūsų vadovas ateina į darbą tikrai ne tam, kad gautų gero elgesio pamokų. Todėl jums belieka priimti vadovą tokį, koks jis yra, su visa gerų ir blogų savybių „puokšte”. Jo įpročiai – dalis jo individualybės.

Dėl kai kurių vadovo charakterio bruožų gali nukentėti įmonės įvaizdis, sumažėti jos darbo efektyvumas. Išsiblaškęs vadovas supainiojo laiką ir pavėlavo į derybas, praleido svarbų susirinkimą. Tačiau jis niekada atvirai neprisipažins esąs užmaršus. Atvirkščiai, papriekaištaus, kad laiku nepriminėte, nepranešėte.

Paprašykite vadovo supažindinti jus su jo darbotvarke ir iš anksto įspėkite apie planuotas priemones. Tačiau pasirinkusi tokią taktiką, laikykitės „aukso vidurio”, nes rizikuojate tapti išsiblaškiusio vadovo „aukle”. Jeigu ką tik pakeitėte darbo vietą, įdėmiai stebėkite vadovą – pamažu išsiaiškinsite visas jo charakterio ypatybes. Be to, daug ką sužinosite ir iš kitų darbuotojų.

„Kaip galima būti tokiam lėtapėdžiui? Aš krūvą klausimų išsprendžiu, o jis vis sėdi ir svarsto…”

Jei nuolat kyla panašios mintys, vadinasi, jūsų temperamentai skiriasi. Vadovas – flegmatikas, „lėtai kinko, negreitai važiuoja”. Konkrečius veiksmus jis gali pradėti tik ilgai ruošęsis ir rimtai apmąstęs: dešimtį kartų viską apskaičiuos ir skrupulingai patikrins prieš priimdamas sprendimą. Jums viskas dega rankose, darbus atliekate akimirksniu. Tačiau tarpais darbo rutina jums atsibosta ir dalykinis azartas be pėdsakų kažkur išgaruoja.

Jums cholerikei labai pasisekė, kad vadovas – flegmatikas! Kaip tik jis kontroliuoja rezultatų kokybę. Nesinervinkite, kai vadovas „užstringa” spręsdamas eilinį klausimą. Jo darbo stilius yra kitoks nei jūsų.

Kartais pasitaiko sunkaus charakterio vadovų, kurių nuotaikos nuolat keičiasi.

Staigi nuotaikų kaita – tai požymis, kad žmogus turi asmeninių problemų. Į pyktį be priežasties, susierzinimą, susijaudinimą reaguokite ramiai, nekreipdama ypatingo dėmesio. Ir tuo labiau nesinervinkite ir nekaltinkite savęs. Tokie žmonės ramybės periodais patys labai jaudinasi dėl savo emocinio nestabilumo.

Tradiciškai vienas iš smerktiniausių vadovo bruožų yra šykštumas, kurį demonstruoja daugelis, skirdami menkas algas.

Uždirbti daugiau – normalus žmogaus noras. Tačiau vyras vadovas gali vertinti jūsų atlygį kaip teisingą, nevisai suprasdamas jūsų indėlio į bendrą darbą reikšmę.

Prieš prašydama algos padidinimo, papasakokite apie naudą, kurią jus teikiate bendram reikalui. Jei vadovas mano, kad „jums tik duok pinigų”, paprašykite daugiau darbo ir didesnių įgaliojimų, pasiūlykite naudingą sandėrį.

Įtikinkite vadovą, kad jūsų pastangos vertos rimtesnio įvertinimo.

Ne mažiau konfliktinė ir prieštaringa situacija, jei darbas jums – tik hobis. Tai, kad esate materialiai aprūpinta, gali jus skatinti beprasmiškai konfliktuoti su vadovybe: „Vis tiek savo pasieksiu… Litu nenubausite!”

Tačiau vadovas visada ras būdų pasiturinčiai pavaldinei sutramdyti. O jūs neteksite ne tik mėgstamo darbo, bet ir vidinės pusiausvyros. Ar verta mėginti?

Jei konflikto su vadovu nepavyksta išvengti:

Nėra ir negali būti universalaus ir konkretaus patarimo, ką rinktis – vadovę ar vadovą. Kiekvienas gali aptarti konkrečias situacijas, tačiau visi žmonės – ir vyrai, ir moterys (kad ir kokias pareigas eitų) yra tokie skirtingi, kad neįmanoma parinkti idealią porą vadovas ir sekretorė. Kiekvienas turėtų siekti tobulesnio tarpusavio bendravimo. Tik tada darbas teiks džiaugsmą.

Šaltinis: Biuro administravimas – Pačiolis


Mokymai, kursai, seminarai:


VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI