Manager.LT Akademija logotipas

Forumas įmonių savininkams, direktoriams ir personalo vadovams Klaipėdos regione

Savininkų, vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimas – geriausias kelias?

Sunkėjanti ekonominė padėtis verčia įmonių savininkus, vadovus ir darbuotojus ieškoti išeičių ir priimti sunkius sprendimus. Dažnai šios interesų grupės atsiduria skirtingose pozicijose, sprendimai priimami atskirai, nepasitarus ir neieškant išeities kartu. Tačiau visos šios grupės turi bendrą interesą – verslo ir darbo vietų išsaugojimą.

Forumo tikslas – aptarti verslo savininkų, vadovų ir darbuotojų (a) interesus, (b) tarpusavio santykius bei© galimus bendrus veiksmus, siekiant išsaugoti įmonės veiklą ir žmogiškąjį kapitalą sunkmečio laikotarpiu.

PROGRAMA:

Forumo organizatoriai: Personalo valdymo profesionalų asociacija ir Klaipėdos pramonininkų asociacija

2009 birželio 18