Manager.LT Akademija logotipas

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas rengia mokslinę-praktinę konferenciją „Nuo psichotechnikos laboratorijos iki išplėtotos orientavimo karjerai sistemos“. Konferencija skirta profesinio orientavimo 80-čiui Lietuvoje.

Konferencijos metu pranešimą skaitys Manager.LT psichologas Antanas Kairys.

Konferencijos kalba: lietuvių.
Konferencijos data: 2011m. gruodžio 8-9d.
Konferencijos vieta: Vilniaus universitetas, Teatro sale, Universiteto g. 3.

Konferencijos organizacinis komitetas: Albinas Bagdonas (VU, pirmininkas), Antanas
Kairys (VU, pirmininko pavaduotojas), Audronė Liniauskaitė (KU), Birutė Pociūtė (VU),
Aleksandra Sokolova (ŠMM), Margarita Teresevičienė (VDU), Ieva Urbanavičiūtė
(VU/LEU).

Konferencijos dalyvio mokestis – 30 Lt. Konferencijos dalyviams bus išduodami
pažymėjimai.

Pastaba! išankstinė registracija būtina.

Asmuo kontaktams: Olga Zamalijeva
Universiteto 9/1, Vilnius 01513).