Manager.LT Akademija logotipas

Šiaulių kolegija – kokybišką išsilavinimą teikianti, mokslą, projektinę veiklą į studijų procesą integruojanti, atsakingai valdoma, racionaliai išteklius naudojanti ir tikslingai formuojanti finansų struktūrą aukštoji mokykla, užtikrinanti regiono poreikių tenkinimą bei aukštojo mokslo prieinamumą pagal kiekvieno asmens gebėjimus.

Kovo 01-05 dienomis Šiaulių kolegija rengia Karjeros dienų savaitę į kurią yra pakviesti ir Manager.LT atstovai.

Karjeros dienų metu Manager.LT vadovas Aras Mileška skaitys pranešimą “Darbo rinkos pažinimo įtaka karjeros sėkmei”.

Pranešimą sudarančios temos:

Renginio vieta: Šiaulių kolegija, Šiauliai
Renginio data ir laikas: 2010m kovo 4d., 11:30val.