Manager.LT Akademija logotipas

Socialinių mokslų kolegija organizuoją Tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją “Karjeros valdymo gebėjimų ugdymas Lietuvoje: gerosios praktikos apžvalga ir perspektyvos”.

Konferencijos metu pranešimus skaitys Švietimo ir mokslo ministerijos, viduriniojo ir aukštojo mokslo institucijų, darbo biržos ir verslo atstovai iš Lietuvos, pažintinio vizito svečiai. Konferencijoje taip pat dalyvaus Vilniaus vidurinių mokyklų bei gimnazijų profesinio orientavimo taškų konsultantai, Lietuvos aukštųjų mokyklų karjeros centrų atstovai. Bus aptartas karjeros valdymas Lietuvos švietimo politikos kontekste, jaunimo situacija darbo rinkoje, karjeros valdymo paslaugų sistemos kūrimas Lietuvos aukštosiose mokyklose, inovatyvūs karjeros konsultavimo modeliai, karjeros vadyba pokyčių metu. Pažintinio vizito svečiai pristatys gerąją patirtį karjeros valdyme Airijoje, Prancūzijoje, Turkijoje bei Slovėnijoje, buvs aptarti praktiniai talentų vystymo metodai, Jungo tipologija profesinio orientavimo srityje.

Konferencijos metu pranešimą skaitys Manager.LT Vilniaus padalinio vadovas Antanas Kairys. Pranešimo tema: “Karjeros vystymo sistema ir darbo rinka”.

Konferencijos data: 2011 m., gegužės 16 d.
Konferencijos pradžia: 9:30 val.
Konferencijos vieta: Socialinių mokslų kolegija, Vilnius.