Pasipriešinimas pokyčiams, komandos susiskaldymas į tuos, kurie palaiko, ir tuos, kurie vengia naujovių, kyla kas kartą, kai keičiama nusistovėjusi darbo tvarka, diegiama nauja valdymo, darbo kontrolės ar kita svarbi organizacijos struktūra. Priešintis pokyčiams – žmogiška, o vadovui tenka nelengva užduotis: įvertinti jėgų pasiskirstymą savo komandoje, rasti tuos, į kuriuos galima atsiremti, ir išskirti tuos, kurių pasipriešinimas ir nepritarimas gali padaryti daugiausiai žalos.

Kaip sutelkti komandą bendram tikslui

Išeities taškas – vadovo nuostatos

Pradėti kurti pokyčiams palankią terpę reikia daug anksčiau, nei žengiamas pirmas konkretus žingsnis diegiant naujoves. Bendros vadovo nuostatos valdant komandą yra išeities taškas.

Pagrindiniai efektyvaus pokyčių valdymo principai:

„Už” ir „prieš” nuostatų komandoje analizė

Valdant komandą svarbu įvertinti visas jėgas, kurios skatina pokyčius arba jiems trukdo. Organizacijų konsultantai Baris Pyrsonas ir Markas Tomas siūlo rato metodą, kuris kiekvienam vadovui padės įvertinti „už” ir „prieš” nuostatų santykį komandoje ir išskirti tuos narius, į kuriuos galima atsiremti įgyvendinant naujoves.

Pirmiausia aiškiai, tiksliai ir realistiškai apsibrėžkite, ko siekiate diegdami pokyčius. Šiuo atveju netinka abstrakčios ir neapibrėžtos formuluotės. Suformuluokite konkrečiai, pavyzdžiui: padidinti gamybą nuo 70 iki 80 proc. teoriškai įmanomos produkcijos apimties.

Tikslą užsirašykite lapo centre, o nuo jo į visas puses brėžkite stipinus. Jų skaičius gali būti įvairus. Šalia kiekvieno stipino nurodykite žmogų arba žmonių grupę, kurių nuostatas jums svarbu įvertini. Tai asmenys, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai paveiks numatomos permainos. Svarbu surašyti visus, kurie gali turėti nemažą įtaką diegiant naujoves (palaikydami, nenoriai sutikdami ar aktyviai priešindamiesi joms).

Sudarykite veiksmų planą, kaip įveikti pasipriešinimą. Dabar jau galite numatyti bendrą permainų diegimo strategiją turėdami galvoje visus svarbius su tuo susijusius asmenis ir galimas pasipriešinimo formas.

Tai, kaip tiksliai sugebėsite išskirti reikšmingas grupes ir įvertinti jų nuostatas bei santykius tarp skirtingų žmonių bei grupių, nemažai priklauso jau nuo turimos patirties ir įžvalgumo.

Daugiausia dėmesio reikėtų skirti pasipriešinimą keliančioms jėgoms silpninti, nes, susitelkę vien ties varomosiomis jėgomis, gal ir pasieksite tikslą, bet neįvertintas priešiškumas bet kada gali atsisukti prieš jus.

Prisiminkite, kad valdant komandą darbuotojams daug labiau rūpi ne tai, ką vadovas šneka, o tai, ką jis daro.

Šaltinis: Vadovo Pasaulis PAČIOLIS


Lyderystės ir vadovavimo mokymai, seminarai, kursai ir tyrimų:


VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI