Šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančiame ir tarpusavyje susijusiame pasaulyje organizacijų sėkmę tiek versle, tiek viešajame sektoriuje lemia nebe tik techninės žinios ir kognityviniai gebėjimai. Svarbus veiksnys, kuris vis labiau pripažįstamas, yra emocinis intelektas (EI). Įrodyta, kad šis neapčiuopiamas, bet galingas įgūdžių rinkinys yra labai svarbus veiksnys, padedantis gerinti individualią veiklą ir kurti teigiamą darbo kultūrą organizacijose. Taigi kokia emocinio intelekto svarba yra versle ir viešajame sektoriuje? Kokį poveikį emocinis intelektas daro darbuotojų gerovei, vadovavimo veiksmingumui ir bendrai organizacijos sėkmei?

Emocinis intelektas Manager.LT Akademija

Kas yra emocinis intelektas

Emocinis intelektas – tai gebėjimas atpažinti, suprasti, valdyti ir išreikšti savo ir kitų žmonių emocijas. Jis apima svarbių įgūdžių rinkinį, pavyzdžiui, savęs pažinimo, savireguliacijos, empatijos ir socialinių įgūdžių. Skirtingai nuo techninių įgūdžių, kurių galima išmokyti ir kuriuos galima išmatuoti tradiciniais vertinimais, emocinis intelektas yra subtilesnis ir dažnai ugdomas per patirtį, praktiką ir savirefleksiją.

Emocinio intelekto svarba verslo organizacijose

  1. Darbuotojų gerovė: darbuotojai darbe praleidžia didelę savo gyvenimo dalį, o teigiama emocinė aplinka turi tiesioginės įtakos jų gerovei. Vadovai, pasižymintys aukštu emocinio intelekto lygiu, skatina palankią ir empatišką darbo kultūrą, todėl mažėja stresas, didėja darbuotojų moralė ir pasitenkinimas darbu.
  2. Efektyvus bendravimas: Efektyvus bendravimas yra gyvybiškai svarbus sklandžiam organizacijos veikimui. Emociškai išsivystę žmonės geriau supranta emocinį pranešimų kontekstą ir geba empatiškai bei aiškiai perteikti savo mintis. Dėl to mažėja nesusipratimų, didėja bendradarbiavimas ir gerėja komandos dinamika.
  3. Konfliktų sprendimas: Konfliktai neišvengiami bet kurioje organizacijoje. Emociškai protingi vadovai žino, kaip taktiškai ir jautriai spręsti konfliktus. Jie greitai sprendžia problemas, skatina atvirą dialogą ir randa visoms šalims naudingus draugiškus sprendimus.
  4. Geriausi vadovai yra ne tik techniškai kompetentingi, bet ir emociškai protingi. Jie įkvepia pasitikėjimą, sukuria palankią darbo aplinką ir užmezga tvirtus ryšius su komanda. Tai skatina darbuotojų lojalumą ir atsidavimą, o tai lemia didesnį našumą ir mažesnę darbuotojų kaitą.
  5. Prisitaikymas ir atsparumas: šiuolaikinėje dinamiškoje verslo aplinkoje prisitaikymas yra raktas į išlikimą. Emociškai protingi žmonės geriau prisitaiko prie pokyčių ir yra atsparesni sunkumų akivaizdoje, o tai padeda organizacijoms išlikti veržlioms ir konkurencingoms.

Emocinio intelekto svarba viešajame sektoriuje

  1. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas: Emocinis intelektas atlieka svarbų vaidmenį viešųjų paslaugų srityse, tokiose kaip sveikatos apsauga, švietimas ir socialinės paslaugos. Paslaugų teikėjai, turintys aukštą EI lygį, gali geriau suprasti ir patenkinti visuomenės poreikius, teikdami labiau individualizuotas ir efektyvesnes paslaugas.
  2. Pasitikėjimo ir patikimumo stiprinimas: viešajame sektoriuje pasitikėjimas yra labai svarbus. Emociškai protingi valstybės tarnautojai užmezga glaudesnį ryšį su piliečiais, o tai stiprina pasitikėjimą ir patikimumą valstybės institucijomis.
  3. Veiksmingas vadovavimas: Vyriausybėje ir viešosiose institucijose stiprus vadovavimas yra labai svarbus politikos įgyvendinimui ir veiksmingam paslaugų teikimui. Emociškai išprusę lyderiai geba orientuotis sudėtingoje politinėje aplinkoje, pasiekti konsensusą ir skatinti įvairių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą.
  4. Konfliktų valdymas: valstybės tarnyboje gali kilti konfliktų dėl prieštaringų interesų ir ribotų išteklių. Emocinis intelektas leidžia valstybės tarnautojams objektyviai vertinti konfliktus, sušvelninti įtemptas situacijas ir rasti teisingus sprendimus.
  5. Geresnis politikos formavimas: Emocinis intelektas taip pat gali daryti įtaką politikos formavimui, atsižvelgiant į emocinį poveikį piliečiams. Tikėtina, kad empatija ir supratimu pagrįsta politika bus veiksmingiau pritaikyta visuomenės poreikiams tenkinti.

Emocinis intelektas tapo ne tik maloniu, bet ir privalomu įgūdžiu tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus asmenims ir organizacijoms. Gebėjimas atpažinti ir valdyti emocijas ne tik gerina darbuotojų savijautą, bet ir įgalina vadovus kurti darnias, efektyviai dirbančias komandas. Viešajame sektoriuje emocinis intelektas yra labai svarbus teikiant kokybiškas paslaugas ir stiprinant piliečių pasitikėjimą.

Investicijos į emocinio intelekto ugdymą per mokymus, instruktavimą ir palankios darbo aplinkos puoselėjimą gali reikšmingai prisidėti prie organizacijos sėkmės, puoselėjant teigiamą kultūrą ir siekiant tvaraus augimo. Žengiant į priekį, organizacijos, teikiančios pirmenybę emociniam intelektui, neabejotinai klestės ir darys ilgalaikį poveikį visai visuomenei.

Jolanta Mileškienė


Lyderystės ir vadovavimo mokymai, tyrimai ir straipsniai:


Vadovų kompetencijų vertinimas - ataskaita

Ko turi mokytis vadovas lengva identifikuoti 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimo pagalbaKomandos formavimo receptas su Manager.LT Akademija

Mokymai: „Komandos formavimo receptas” (komandos stiprinimo mokymai)”


VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI