Manager.LT Akademija logotipas

Socialinių mokslų kolegija organizuoja ir kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje “VADYBA. EKONOMIKA. VISUOMENĖ: Pokyčiai ir šalies tvari plėtra”.

Konferencijoje pranešimą skaitys Manager.LT vadovas Aras Mileška. Pranešimo tema “Veiksniai įtakojantys SVV konkurencingumą”.

Konferencijos metu įvairiose sekcijose bus diskutuojama inovacijų, ekonomikos plėtros, žmogiškųjų išteklių valdymo, organizacijų socialinės atsakomybės ir kitais šalyse vykstančių pokyčių sąlygotais klausimais bei problemomis.

Konferencijos tematika:

Konferencijos data: 2011 m., kovo 24 d.
Konferencijos pradžia: 10:30 val.
Dalyvių registracija: 9:30-10:30 val.
Konferencijos vieta: Socialinių mokslų kolegija (Nemuno g. 2, Klaipėda).
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.