Specialistai neskirdami tinkamo dėmesio savo kompetencijoms, ne tik sunkiai susiranda naują darbą, bet dažnai praranda ir jau turimą. Kiekvienas organizuotas žmogus turi atrasti laisvo laiko kurį turėtų skirti nuolatiniam asmeninių kompetencijų ugdymui. Mes nepasakosime kokiu būdu Jūs turite ugdyti savo kompetencijas, tačiau atkreipsime dėmesį į tai, kad aukštasis mokslas dažnai suteikia žinias ir labai retai kompetencijas.

Kokias kompetencijas reikia nuolatos tobulinti, kad susirasti naują darbą arba neprarasti esamo?

Čia rasite aprašytas pagrindines kompetencijas, kurias reikia nuolatos tobulinti visos darbinės karjeros laikotarpiu.
Išskirti pagrindiniai svarbiausių kompetencijų pogrupiai:

Verslo kompetencijos:

Verslo supratimasSuprasti įmonės kurioje dirbate bendrus verslo organizavimo principus. Išmanyti verslo tikslus, strategiją, rinkos plėtros tendencijas. Žinios apie vidaus ir išorės veiksnius, turinčius įtakos verslui ir klientams.
Finansų (ekonomikos) supratimasSuprasti bendrovės/ padalinio kuriame dirbate finansinę būklę. Išmanyti biudžeto sudarymo, pajamų bei išlaidų paskirstymo ir kontrolės principus.
Žinios apie klientusŽinoti apie išorės klientus. Išsamiau pažinti vidaus klientus, jų veiklą, reikmes ir reikalavimus.
Žinios apie bendrovęSuprasti atskirų padalinių poreikius. Suprasti įmonės strategiją, tikslus, (rinkos plėtros tendencijas), žinoti Bendrovės organizacinę struktūrą – funkcijų pasiskirstymą pagal padalinius.
Orientavimasis į rezultatąĮsipareigoti ir sugebėti pasiekti tikslus, kad, pagerinus veiklos rezultatus, būtų galima sėkmingai dirbti konkurencinėmis sąlygomis.

Socialinės kompetencijos:

LyderiavimasMokėti vadovauti komandai, nustatyti jai aiškius tikslus. Skatinti bendradarbiavimą ir aktyvumą bei atsakomybę, kad būtų pasiekti visos komandos tikslai. Įkvėpti kitus sekti savo pavyzdžiu. Sugebėti ieškoti palankių galimybių padėti kitiems lavinti savo įgūdžius, įgyti patirties ir pagerinti savo veiklos rezultatus bei skatinti saviugdą. Būti sąžiningiems ir gerbti kitus.
Įtaka ir poveikisSugebėjimas įtikinamai perteikti savo požiūrį ir paveikti kitus. Sukurti patikimo žmogaus įvaizdį.
Paslaugumas Orientacija į klientų aptarnavimąPagarba klientui. Jausti pareigą padėti klientams. Stengtis nustatyti ir patenkinti jų poreikius bei garantuoti aukšto lygio aptarnavimą.
Komandinis darbas ir bendradarbia-vimasBendradarbiavimas su kitais padaliniais/skyriais. Būti pasirengus dirbti kartu su kitais, jaustis komandos dalimi, kad būtų galima pasiekti bendrų tikslų ir spręsti iškilusius uždavinius.
Komunikabilu-masSugebėti gerai reikšti savo mintis ar pateikti informaciją žodžiu ir raštu, sugebėti argumentuoti. Mokėti sudominti kitus. Sugebėti klausytis: mokėti užmegzti dialogą, o ne kalbėti vienam. Mokėti išdėstyti savo požiūrį, paveikti ir įtikinti.
Novatorišku-masSugebėti generuoti naujas idėjas ir skatinti bei palaikyti kitų naujas idėjas.
LojalumasPasiekti, kad organizacijos interesai taptų svarbesni negu asmeniniai. Dirbti taip, kad būtų siekiama organizacijos tikslų, atsižvelgiant į organizacijos poreikius. Būti lojaliam darbdaviui.
IniciatyvumasPastoviai siekti geresnių darbo rezultatų, teikiant komandai pasiūlymus, kaip spręsti problemas, tobulinti esamus procesus.
Savarankišku-masSavarankiškai atlikti užduotis, dirbti savo iniciatyva, savo požiūrius ir nuomones pateikti aiškiai ir vienareikšmiškai.
LankstumasMokėti reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir prie jų prisitaikyt taip, kad nesumažėtų veiklos efektyvumas.

Profesinės kompetencijos:

Analitinis mąstymasSugebėti įsisavinti ir analizuoti duomenis (pateiktus raštu, žodžiu ar skaitmenine išraiška), aptikti įžvelgti problemas, numatyti formas, tendencijas/kryptis, priežastis ir sąsajas.
Konceptualus mąstymasSugebėti matyti visą procesą kaip visumą, numatyti rezultatus, padarinius, eigos etapus bei pagrindinius veiksnius.
Planavimas ir organizavimasMokėti nustatyti prioritetus, planuoti ir organizuoti darbą trumpam ar ilgesniam laikotarpiui, užtikrinti efektyvų laiko ir išteklių panaudojimą.
Orientavimasis į kokybęSugebėti atlikti darbą tiksliai ir kruopščiai, užtikrinant veiklos efektyvumą. Jausti pareigą atlikti užduotis tinkamai ir laiku.
Žinios apie bendrovės kurioje dirbate produktus ir paslaugasŽinios apie bendrovės kurioje dirbate paslaugas ir produktus, kad galima būtų priimti tinkamus savo veiklos srities sprendimus.
Anglų kalbos žiniosSugebėti bendrauti angliškai žodžiu ir raštu.
Rusų kalbos žiniosSugebėti bendrauti rusiškai žodžiu ir raštu.
Darbo kompiuteriu įgūdžiaiMokėti savo darbe naudotis kompiuterine įranga bei turėti darbo”Microsoft Office” programomis įgūdžių. Turėti ECDL sertifikatą.
Bendri profesiniai įgūdžiaiPlačiau suprasti su pagrindine veikla susijusias sritis.
Informacijos paieškaSugebėjimas surasti reikiamus duomenis iš įvairių šaltinių, atrinkti juos naudojant apklausos ir kitus būdus, kad būtų gautas tikslus ir pagrįstas įvertinimas.
Specifiniai profesiniai įgūdžiaiTurėti išsamių savo veiklos srities žinių – sugebėti taikyti profesines žinias ir patirtį, siekiant tinkamai ir efektyviai atlikti darbą.

Jei Jūsų įmonėje nėra nuolatinio metinio kompetencijų vertinimo, šias kompetencijas Jūs turite įsivertinti asmeniškai. Vertinant kompetencijas svarbu ne balas, kurį priskirsite tam tikrai kompetencijai, o pasikeitimas, – kiek pasikeitė Jūsų kompetencija per metus.


Geriausi mokymų, seminarų, kursų ir tyrimų pasirinkimai šia tema:

Mokymai, kursai, seminarai - Manager.LT Akademija

Personalo mokymų sprendimai:

pardavimai, klientų aptarnavimas, skundų valdymas, vadyba, vadovavimas ir lyderystė, gamybos valdymas, emocijų valdymas, laiko planavimas, derybos, dalykinis bendravimas…


Vadovų kompetencijų vertinimas - ataskaita

Užsisakykite 360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovų kompetencijų vertinimą.

Vertinamos vadovavimo kompetencijos: komunikacija, lyderystė, lankstumas, santykiai, užduočių įgyvendinimas, produktyvumas, kitų ugdymas, asmeninis tobulėjimasVISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI