Įmonės, norėdamos išsilaikyti konkurencinėje kovoje, vis daugiau dėmesio turi skirti personalo valdymui. Todėl pasitenkinimo darbu pasekmės yra lygiai taip pat svarbios, kaip ir priežastys, sukeliančios pasitenkinimą ar nepasitenkinimą darbu.

Analizuojant pasitenkinimo darbu rezultatus, svarbu suskaidyti gautus duomenis į specifinius blokus. Toliau pateikiami svarbiausi iš jų.

Pasitenkinimo darbu pasekmės

Pasitenkinimas darbu ir produktyvumas

Ar patenkinti darbuotojai yra produktyvesni, negu jų nepatenkinti kolegos? Nors dauguma žmonių akcentuoja teigiamą bendradarbiavimą, įvairių tyrimų duomenys rodo, kad nėra stipraus sąryšio tarp pasitenkinimo darbu ir produktyvumo.

Be to, teigiama, kad gali būti ir atvirkštinė priklausomybė tarp produktyvumo ir pasitenkinimo darbu. Aukštas pasitenkinimas darbu nebūtinai sąlygoja aukštą darbuotojų produktyvumą. Gali pasitaikyti ir tokia situacija, kai darbdavys per daug dėmesio skiria malonių ir komfortabilių darbo sąlygų sukūrimui, dėl ko darbuotojų produktyvumas tik mažėja. Esant tokiai situacijai darbuotojai jaus labai aukštą pasitenkinimą darbu, tačiau savo vietoje jie galės užsiimti ir savo asmeniniais reikalais.

Pasitenkinimas darbu ir darbuotojų kaita

Ar darbuotojų pasitenkinimas darbu įtakoja darbuotojų kaitą? Taip pat, kaip ir tarp pasitenkinimo darbu bei produktyvumo, tyrinėtojai neatskleidė tiesioginio ryšio tarp pasitenkinimo ir savanoriškos darbuotojų kaitos.

Viena grupė tyrinėtojų nustatė, kad 18 – 25 metų moterų pasitenkinimas darbu išsilaiko vienodame lygyje joms keičiant darbus. Kita vertus, kuo ilgiau jos dirba viename darbe, tuo mažesnė savanoriško išėjimo iš darbo galimybė.

Didesnis darbo stažas vienoje organizacijoje mažina nepasitenkinimą darbu ir tarp dirbančių vyrų.

Šiuo atveju atsiranda dar vienas faktorius – įsipareigojimas organizacijai, kuris užima svarbią vietą pasitenkinimo darbu ir savanoriškos darbuotojų kaitos sąryšyje.

Kitas faktorius – bendra ekonomika. Jei ji yra aukšto lygio ir bedarbystė maža, darbuotojų kaita auga, nes žmonės ieško geresnių galimybių įvairiose organizacijose. Net jei darbuotojai ir yra patenkinti savo darbu, jie patiki pažadais, kad kitur bus dar geriau. Kita vertus, jei darbą sunku gauti, nepatenkinti darbuotojai ir toliau jame dirbs.

Organizacijoje negali visiškai nevykti šis procesas, tačiau tai, kad jo mastas nedidelis, naudinga kiekvienai įmonei, kadangi taip taupomos mokymams skirtos lėšos bei išvengiama naujokų daromų klaidų. Todėl personalo specialistams svarbu išsiaiškinti savanoriškos darbuotojų kaitos priežastis ir paruošti programas, padedančias išlaikyti vertingus darbuotojus.

Pasitenkinimas darbu ir pravaikštos

Tyrimai rodo, kad egzistuoja atvirkštinis ryšys tarp pasitenkinimo darbu ir pravaikštų. Kai pasitenkinimo darbu lygis žemas, pravaikštų skaičius didėja, kai žmonės patenkinti darbu ir pravaikštų nedaug.

Žinoma, kaip ir kitais atvejais, nustatant pasitenkinimo darbu ir kitų faktorių ryšį, situacija priklauso ir nuo kitų veiksnių. Kaip gana svarbų veiksnį galima paminėti ir negalėjimą atvykti į darbą, kurį lemia liga, susisiekimo problemos, nelaimingi atsitikimai ar tiesiog šeimyninės pareigos. Tačiau, žinoma, svarbu atsiminti ir tai, kad tais atvejais, kai pasitenkinimas darbu nėra svarbiausia žemo pravaikštų lygio priežastis, šis faktorius vis tiek įtakoja situaciją.

Nagrinėjant pravaikštas, taip pat galima paminėti ir kitą nepasitenkinimo darbu išraiškos formą – vėlavimus: atvykimas vėliau į darbą, ilgiau užtrunkančios kavos pertraukėlės ir pan. Tokius vėlavimus taip pat galima laikyti trumpai trunkančiomis pravaikštomis, nes darbuotojai atitraukiami nuo tiesioginės savo darbo veiklos.

Kiti pasitenkinimo darbu sukelti efektai

Neskaitant išvardintų aspektų, egzistuoja daugybė faktorių, susijusių su pasitenkinimo darbu vertinimu. Tyrimai rodo, kad žmonių, patenkintų savo darbu, psichinė ir fizinė sveikata stipresnė, jie greičiau įsisavina darbe diegiamas naujoves, lengviau susitvarko su problemomis ir turi mažiau nusiskundimų.

Derama darbo drausmė taip pat atsiranda tik palankioje darbo aplinkoje, palankaus organizacijos klimato sąlygomis, esant stipriam savitarpio atsakomybės jausmui ir nuoširdžiam bendradarbiavimui, tuomet pasireiškia ir aukšta darbuotojų moralė bei savikontrolė.

Dauguma pritaria nuomonei, jog kiekvienai organizacijai svarbu, kad darbuotojai būtų patenkinti savo darbu. Bet kai kurie kritikai tam nepritaria, jie remiasi tuo, kad kol kas yra įrodytas visiškai nedidelis tiesioginis teigiamas efektas.

Kita vertus, kai žmonės nepatenkinti savo darbu, neigiamas efektas visai organizacijai yra neginčijamas. Taigi iš vienos pusės pasitenkinimas darbu reikalauja užtikrinti minimalius reikalavimus, iš kitos pusės atneša organizacijai naudą ir veiklos efektyvumą, todėl šis procesas tampa vis svarbesnis organizacijų veikloje.

Galima teigti, kad, dirbti ar nedirbti, kokį darbą pasirinkti, kaip sąžiningai, įtemptai ar atsakingai dirbti, priklauso nuo darbuotojų subjektyvaus savo atliekamo darbo vertinimo. Tad ypač aktualūs tampa ir pasitenkinimo darbu tyrimai. Šie tyrimai suteikia darbuotojams galimybę išsakyti savo nuomonę apie darbą, organizaciją bei pačius vadovus. O tai atitinkamai leidžia atskleisti aktualiausias personalo problemas, apibrėžti pasitenkinimo darbu didinimo priemones.


Šio ciklo straipsniai:

Šaltinis: Verslo banga


Organizuojami mokymai: vadovavimo ir lyderystės, verslumo, pardavimų ir klientų aptarnavimo, laiko planavimo ir valdymo, dalykinio bendravimo…Emocinė inteligencija ir sėkmė - emocinis intelektas

Emocinė inteligencija ir sėkmė – emocinio intelekto lavinimo mokymai

Gebėdami suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas, patiriame mažiau streso darbe, efektyviau bendraujame ir bendradarbiaujame tiek su savo kolegomis, tiek su klientais, užtikriname gerą klimatą kolektyve, mažėja konfliktinių situacijų…Verslo planavimas - nusprendusiems kurti nuosavą verslą

„Verslo planavimas – nusprendusiems kurti nuosavą verslą”

„Verslo planavimas – nusprendusiems įkurti nuosavą verslą“ mokymų tikslas yra supažindinti su verslo veiklos planavimu, galimybių paieška, mokesčių sistema, suprasti veiklos rodiklius, kurie parodo veiklos efektyvumą.


Veiklos planavimas verslo pradžioje - verslo savininkams ir vadovams

„Veiklos planavimas verslo pradžioje – verslo savininkams ir vadovams”

Ankstyvos stadijos verslų savininkams ir vadovams organizuojamų mokymų „Veiklos planavimas verslo pradžioje“ tikslas – stiprinti žinias apie pelningos veiklos organizavimą, pardavimo būdus, plėtros galimybes ir strateginį mastymą organizuojant veiklą.


KPI rodikliai, finansai ir darbuotojų motyvaciją

KPI rodikliai, finansai ir darbuotojų motyvaciją (Įmonių savininkams ir vadovams)

Būdami įmonės vadovu ir lyderiu, Jūs turite didesnius iššūkius, nei kiti žmonės, ir nuolat siekiate efektyvinti įmonės veiklą. Patyrus su karantinu susijusius iššūkius, įmonių vadovai privalėjo priimti daug įvairių sprendimų, ir jų nemažai dar laukia ateityje. Galbūt su šiais iššūkiais susiję ir iškelti Jūsų tikslai sau bei įmonei yra didesni nei kada nors buvo, tačiau reikalingiems sprendimams priimti laiko yra mažiau nei bet kada.


Profesionalaus pardavimo įgūdžių tobulinimas, aktyvūs pardavimai

„Profesionalaus pardavimo įgūdžių tobulinimas – Aktyvūs pardavimai”

Praktiniai pardavimų mokymai skirti aktyvaus pardavimo vadybininkams, kurie pardavimus atlieka tiek telefonu, tiek susitikus su Klientais gyvai.


Profesionalaus klientų aptarnavimo principai - mokymai kursai

Mokymai: „Profesionalaus klientų aptarnavimo principai”

Mokymai skirti darbuotojams, kuriems tenka tiesiogiai bendrauti su klientais, teikiant jiems informaciją apie įmonės prekes ir/ar paslaugas, spręsti konfliktines situacijas.


VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI