Psichologinis organizacijos klimatas – visuma psichologinių sąlygų, įtakojančių efektyvią grupinę veiklą, produktyvumą, asmenybės raidą, darbuotojų gyvenimo kokybę ir kt. Sveikas organizacijos klimatas padeda apsisaugoti nuo daugelio nepageidaujamų reiškinių – darbuotojų konfliktų, nelojalumo, išėjimo iš darbo.

Įmonėse, kur vyrauja geras klimatas, atlyginimas nėra pagrindinis pasitenkinimo darbu veiksnys.

Organizacijų tyrimai - Manager.LT Akademija

Psichologinis klimatas yra įtakojamas daugelio organizacijos charakteristikų. Reikšmingiausia iš jų – vadovaujančių darbuotojų elgesys. Taip pat svarbu organizacijos dydis ir tai, kiek laiko organizacija gyvuoja, organizacijoje dirbančių žmonių darbo planavimo, atlygio ir apdovanojimo ypatybės. Organizacijos vadovui būtina žinoti esamą psichologinio klimato lygį ir nepasitenkinimo šaltinius, nes daugelį klimatą įtakojančių faktorių galima keisti, taip gerinant darbuotojų pasitenkinimą darbu. Klimatą būtina tirti dar ir dėl to, kad šis tyrimas atskleidžia „pavojaus zonas“ – sritis, kur artimiausiu metu gali iškilti problemų.

Tirdami įmonės mikroklimatą, mes deriname įvairius metodus. Paprastai yra atliekama apklausa raštu bei interviu su darbuotojais.

Apklausos anketa patikslinama pagal įmonės situaciją, Jūsų poreikius. Priklausomai nuo darbuotojų skaičius, lanksčiai organizuojama apklausa. Taip pat taikome ir interviu metodą – jis padeda giliau suprasti darbuotojų poreikius, nusiskundimus, atskleidžia „probleminių sričių“, kurios buvo nepastebėtos apklausos metu. Jau pats pokalbis veikia kaip mikroklimatą gerinantis veiksnys – darbuotojai turi progą išsakyti jiems rūpimus dalykus.

Dažniausiai tiriamos šios įmonės klimato charakteristikos:

Kadangi klimatą įtakoja labai daug veiksnių, rekomenduojame tyrimą atlikti periodiškai, taip pat po svarbesnių permainų organizacijoje, kad išvengti neigiamų pasekmių.

Daugiau informacijos:

Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

El. paštu – akademija@manager.lt


Straipsniai, mokymai, kursai, seminarai, tyrimai:

Personalo tyrimai. Kodėl ir kam to reikia?

Straipsnis: „Organizacijos personalo tyrimai. Kodėl ir kam to reikia?”

Organizacija niekaip nepasiekia prognozuotos plėtros? Lyg ir viskas gerai, bet kažkodėl klientai nusisuka nuo Jūsų? Permainos organizacijoje einasi sunkiai, o gal net visai sustojo? Susiduriate su didžiule darbuotojų kaita? Ir nežinote priežasčių?! Tada Jums gali padėti personalo tyrimai…


360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovų kompetencijų vertinimas

360 laipsnių grįžtamojo ryšio vadovų kompetencijų vertinimo tyrimas

Yra patvirtinta, kad vadovai, žinantys savo pliusus ir minusus, sugebantys pažvelgti į save kritiškai ir valdantys emocijas, pasiekia žymiai geresnių rezultatų organizacijoje. Todėl vadovų kompetencijos yra tai į ką reikia skirti didžiausią dėmesį.