“Aš visada pasirengęs mokytis, bet ne visada man patinka, kai mane moko.”

Winston Churchill

Kas yra mokymo poreikių tyrimas?

Mokymo poreikių tyrimas (MPT) yra sisteminis duomenų rinkimas, kuris padeda nustatyti konkrečios įmonės darbuotojams reikalingų įgūdžių, žinių trūkumą. Tikslas yra objektyviai nustatyti poreikius ir suplanuoti mokymosi galimybes.

Sėkmingam suaugusiojo mokymui /si itin didelę reikšmę turi mokymosi motyvacija, t.y., iš vidaus stimuliuojamas poreikis tobulėti ir siekti naujų žinių bei gebėjimų. MPT padeda objektyviai išsiaiškinti šiuos konkrečius poreikius.

Mokymosi galimybių paruošimas darbuotojams suteikia stimulą vystytis ir pasiekti asmeninių bei karjeros tikslų, o įmonei – optimaliai panaudoti personalo potencialą, siekiant konkurencinio pranašumo.

Organizacijų tyrimai - Manager.LT Akademija

Jums reikia atlikti šį tyrimą, jei …

Manager.LT Akademija vykdomas MPT padeda organizacijoms objektyviai apibrėžti realius darbuotojų mokymosi poreikius, tiksliau ir efektyviau pasirinkti mokymo sritis bei būdus, parengti realius poreikius atitinkantį mokymosi planą.

Daugiau informacijos:

Vilniuje – 8 5 2102326;
Klaipėdoje – 8 46 410300;
Mob. – 8 615 31080.

El. paštu – akademija@manager.lt