Parodose lankosi visi rinkos dalyviai: vartotojai, tarpininkai, sprendimų priėmėjai, darantieji įtaką, naudotojai, gavėjai, platintojai, pardavėjai. Įmonių vadovai dalyvavimą parodoje vertina kaip gerą galimybę verslui, tačiau visi ją išnaudoja skirtingai. Rengiantis parodai dažniausiai įvardijami du tikslai: pats dalyvavimas ir lankytojų kontaktai. Ar pakanka įsirengti stendą ir laukti, kol pasaulis jus pastebės?

Efektyvus paslaugų-produktų pristatymas parodos stende, siekiant lankytojus paversti klientais

Mokymais norima pasiekti, kad darbuotojai:

Mokymų „Parodų marketingas – pasiruošimas ir darbas parodoje” forma:

praktinės dirbtuvės / mokymai

Mokymų metodai:

Labai tamprus, interaktyvus darbas su dalyviais, praktinės užduotys, situacijų analizė, video treniruotės, savarankiškos namų užduotys.

Mokymų programos įgyvendinimas:

Namų darbai prieš prasidedant mokymams

Kad programa atitiktų kliento lūkesčius, dalyviams išsiunčiamas klausimynas siekiant išsiaiškinti:

Apdorojus klausimyno atsakymus, susisiekiama su vadovu siekiant įsigilinti į vadovybės viziją bei sudaryti lūkesčius atitinkančią programą.

Mokymų programos turinys:

I dalis.  Susipažinimas. Įvadas į praktines dirbtuves.

II dalis. Kaip ruošiuosi parodoms, kad pasiekčiau arba viršyčiau užsibrėžtą tikslą.

III dalis. Story telling metodas pristatymuose.

IV dalis. Užbaigiamoji dalis

„Parodų marketingas – pasiruošimas ir darbas parodoje” programos vadovė ir lektorė:

Liana Mogišaitė Manager.LT Akademija lektorė, verslo konsultantė

Manager.LT Akademija lektorė, verslo konsultantė Liana Mogišaitė.
Mokymo ir konsultavimo praktika užsiima nuo 2004 m. Paslaugų teikimo ir pardavimo patirtis nuo 1995 m. Žmogiškųjų išteklių valdymo, vadovavimo, verslo vystymo patirtis nuo 2001 m.
Yra gerai įvaldžiusi patyrimu grindžiamų užduočių rengimo ir įgyvendinimo techniką bei darbo su grupėmis įgūdžius. Plačiau apie lektorę…

Daugiau informacijos ir registracija:

Vilniuje – +370 5 2102326;
Klaipėdoje – +370 46 410300;
Mob. – +370 615 31080.
El. paštu – akademija@manager.lt

Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus DUK

  1. Mokymai „Parodų marketingas – pasiruošimas ir darbas parodoje” yra skirti įmonės darbuotojams, kurie parodos metu tiesiogiai ar netiesiogiai dirba su lankytojais.
  2. Atviri parodų marketingo mokymai, kursai ir seminarai vyksta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
  3. Vidiniai parodų marketingo mokymai, kursai ir seminarai vedami visoje Lietuvoje, pagal įmonės pageidavimą. Tokie mokymai pritaikomi (adaptuojami) konkrečios organizacijos veiklos specifikai. Prieš mokymus, lektorius-konsultantas atlieka poreikių ir situacijos analizę įmonėje, o reikalui esant ir už jos ribų. Lektorius-konsultantas bendrauja su įmonės vadovais, darbuotojais kuriems bus vedami mokymai, o taip pat klientais, jei tai yra mokymų temos dalis.
  4. Vidinių parodų marketingo mokymų vedimo laikas, vieta ir kaina derinama su kiekviena organizacija atskirai.
  5. Mokymai „Parodų marketingas – pasiruošimas ir darbas parodoje” gali būti vedami nuotoliniu būdu.

Susiję mokymai ir straipsniai:
VISI MANAGER.LT AKADEMIJA RENGIAMI MOKYMAI